TOPlistŽezla faraónů


     

  Když jsem si poprvé vzala do rukou tyto žezly Faraónu procestovala jsem si v čase do hluboké minulosti. A všechno co jsem tam prožila za velmi krátkou chvíli popsala ve své roční práce kterou vám tady představují.

ROČNÍ PRÁCE
Česká esoterická univerzita v Ratajích nad Sázavou


V Praze 10.05.07    


Základní téma: „Vůně Světla“
Moje téma:“Cestování do minulosti“


„Vůně reálnosti z minulosti pronikají k
nám Světlem tajemství do přítomnosti“
Galina Lyashenko                


  Přibližuje se noc, jenž se ničím neodlišuje od všech ostatních noci, jenž se denně spouštějí na náš palác, na řeku Nil a na písečné prostory údolí pyramid. Venku je ještě dost světla, ale v paláce již poddaní začali zapalovat v hlavních sálech louče. Po denním shonu nastal čas klidu, každý zůstal o samotě ve svém místě pro modlitby, hovory s Bohy, očištění ducha od denních nečistot a pro odpočinek.
  Den byl prostě kouzelný.Znovu mně přinesl nová poznání a pocity, jejíchž hlubina je zjevně nevyčerpatelná. Můj učitel žrec Amtop, zjevně poslaný Bohy, jehož znalosti jsou podobné bezedné studnici, ze které by se chtělo neustále čerpat vodu. I dnes bylo těchto znalostí tak mnoho, že by se chtělo je ještě jednou prožit. Tyto neobvyklé věci, které mi dnes dal poprvé,


jenž byli vymyšleny a stvořeny několika pokoleními veleknězů, jsou neopakovatelné ve své síle a moci, disponují magickou energii, ve které by se chtělo koupat a nevycházet z ní. Ale Amtop vždy ví, kde je třeba se včas zastavit a objasnit důvody zastávky.A jak bych chtěla ještě jednou uskutečnit cestu do neznámých světů, ale Amtop říká, že je to nebezpečné bez určitých znalostí a přípravy. A já nyní s netrpělivostí budu očekávat následující den, abych znova a znova okusila lehkost letu, držíc v rukou nevelké trubky ze zlata a stříbra. Díky těmto trubkám, jak říká Amtom, mohu vidět neviditelné a slyšet neslyšitelné, cestovat v prostoru na velké vzdálenosti a letět nad propastmi, být v temném labyrintu v pyramidě zkoušek a nacházet z něho východ, hovořit s Bohy a získávat od nich potřebné informace, a také vidět jiné životy v jiných světech. A jestliže tímto vším úspěšně projdu, tak mne Amtop ještě naučí cestovat v čase. V tuto chvíli mne povznesla fantazie mých neomezených možností a zanesla mne do budoucnosti, kde by mne všichni ctili a vážili by si mně, a každý by se se mnou chtěl přátelit a získávat mojí pomoc. Ale…! STOP…! STOP… mé neřízené egoistické fantazii. Tak nesmím myslet. Dokonce si nesmím v myšlenkách připustit takovou budoucnost! To je pro mne nebezpečné.
  Bylo třeba vynaložit nemálo úsilí, aby se odstranila již v prostoru zapsaná informace mého chtíče a mé pýchy ze znalostí, které ještě nemám zcela osvojeny, a od slávy, kterou si k tomu domýšlím. Ta pýcha momentálně zableskla v mých myšlenkách, jako lahůdkový kousek povýšeného života. Ale Amtop vždycky říká. „Nikdy se ničím nepyšni, ani svými znalostmi, ani svými úspěchy, ani sebou samým ani ostatními. Hrdost je černý pocit a způsobuje různé nemoci. Bude tě jako červ pomalu pojídat zevnitř, a měnit mnohé tvé pozitivní pocity na negativní. Vyměň pocit hrdosti na pocit radosti ze svých znalostí, úspěchu, ze sebe i z ostatních lidi. A hned pocítíš, jak tvá duše bude zpívat a tančit, všemu se radující. Nauč se každý pocit v myšlence, jenž v tobě vznikne rychlostí blesku, rozpoznat a přetvořit špatné na dobré.
  Nepříslušný chtíč vyměň za upřímné přání, ale nikdy si nepřej více, než potřebuješ ke své pozemské existenci. Nepřej nikomu špatné a nikomu nenuť své přáni a názory. Nepřipouštěj si pocit strachu, a pamatuj, že jsi milována a miluj i Ty sama, neboť strach se bojí lásky. Když se naučíš rychle a lehce rozpoznávat svoje pocity a vidět jejich důsledky, tak přijde moment sebe pochopení a pochopení všeho co tě obklopuje. Světlo kolem Tebe bude zářit natolik, nakolik budeš zářit Ty. A toto je harmonie- chápat a být pochopen“.
  Můj drahý učiteli, Ty jsi nejmoudřejší, Ty jsi pro mne jako otec a jak přítel, ty mi vše tak prostě a pochopitelně objasňuješ. Mám ohromné štěstí, že jsi vedle mne a že se od tebe učím. Děkují ti za tvé znalosti a za tvou trpělivost, jenž se mnou máš.
  Slunce již téměř zcela zapadlo za dalekým horizontem polopouště. Z mé terasy, jenž se nachází vedle ložnicí, je viditelný daleký prostor. Jak říká Amtop: Architekti znají tajemství, jak rozšířit dítěti pohled na svět. Dokonce s pomocí vhodně umístěných dětských pokojů. A skutečně to jsou chytří lidé. Vždyť čím výše se člověk nachází nad zemí (aspoň i když vleze jen na kopeček) tím dále vidí, což znamená i více chápe.
  Když se probouzím, tak mne v mé posteli vítají první paprsky vycházejícího slunce, a když se chystám ke spánku, tak mám možnost vyjít na svou terasu a rozloučit se s denním slunečním tělesem. Přitom vidím celý prostor, jenž obklopuje náš palác. Vychutnávám si obrazy, jenž namaloval velký Boží tvůrce. Mám celou svou bytost naplněnou pocity odcházejícího dne, vůně pouště a barev západu Slunce. Dívám se na tento obraz a snažím se vstřebat všechny vůně a barvy obrazu dnes odcházejícího Slunce, které dává světlo a teplo veškeré existenci v tomto světě. Tento okamžik se již nikdy nebude opakovat, je třeba si ho zapamatovat a zapsat do paměti, protože zítra bude zcela jiný okamžik s jinými barvami světla a s jinými vůněmi, ve kterých možná bude více vůně přicházející od Nilu nebo z pouště, nebo z ohnišť a z krbu obyvatel města, nebo od vůně trávy a květin z naše zahrady. Je potřeba si zapamatovat dnešní barvy a vůně. Jsou magické a neopakovatelné…

Galina Lyashenko    

www.cylinders.ru [ENG]
Copyright © Blahodarovani.cz, 2010 - , všechna práva vyhrazena.
O MASÁŽE

- Na termálním lehátku

- Relaxační masáž

- Levandulová koupel


O POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE

O BAREVNÁ TERAPIE

O OČÍŠTĚNÍ MÍSTNOSTÍ OD NEGATIVNÍ ENERGIÍ

O CENÍK
----------Spolupráce----------

www.lecitelka.com

----------------------------